ΤΑΪΒΑΝ

Taiwan
 • Nutritional Products

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  6th Floor, No. 51 & No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Facsimile: (886 2) 2505 3600

 • Diabetes Care & Molecular

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  14th Floor, No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  104 Taipei Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Diabetes Care Facsimile: (886 2) 2517 6348

  Molecular Facsimile: (886 2) 2517 6136

 • Medical Optics

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  10th Floor, No. 51

  Ming Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  AMO Facsimile: (886 2) 2501 9292

 • Vascular

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  7th Floor, No. 51

  Ming Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Vascular Facsimile: (886 2) 2501 8183

 • Diagnostics

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  5F-2, 186, Jien Yi Road, Chung Ho District

  New Taipei City 235, Taiwan

  Telephone: (886 2) 8228 0805

  Facsimile: (886 2) 8228 0978

 • Established Pharmaceutical Division

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  14th Floor, No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Facsimile: (886 2) 2501 4588

Διεθνείς Τοποθεσίες και Επαφές
true
accessibility

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ABBOTT ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Λάβετε υπόψη ότι η διαδικτυακή τοποθεσία που έχετε ζητήσει προορίζεται για τους κατοίκους μιας συγκεκριμένης χώρας ή χωρών, όπως επισημαίνεται στην εν λόγω τοποθεσία. Ως αποτέλεσμα, η τοποθεσία μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με φαρμακευτικά, ιατροτεχνολογικά και άλλα προϊόντα ή χρήσεις των προϊόντων αυτών που δεν είναι εγκεκριμένα σε άλλες χώρες ή περιοχές.

Η τοποθεσία που ζητήσατε μπορεί ενδεχομένως να μην είναι βελτιστοποιημένη για το συγκεκριμένο μέγεθος της οθόνης που διαθέτετε.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ;

accessibility

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ABBOTT ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Οι σύνδεσμοι που σας μεταφέρουν εκτός των διεθνών ιστότοπων της Abbott δεν ελέγχονται από την Abbott, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή για τους συνδέσμους που περιέχονται σε αυτές. Η Abbott παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για την εξυπηρέτησή σας και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του περιεχομένου της σχετικής τοποθεσίας από την Abbott.

Η τοποθεσία που ζητήσατε μπορεί ενδεχομένως να μην είναι βελτιστοποιημένη για το μέγεθος της οθόνης που διαθέτετε.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ;