ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

about-us
about-us
about-us

Στην Abbott πιστεύουμε ότι μια υπεύθυνη, βιώσιμη και αλληλέγγυα επιχείρηση παίζει σημαντικά πρακτικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας υγιούς και ευημερούσας κοινωνίας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προάγουμε την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ευημερία μέσα από τις δράσεις και τις συνεργασίες μας.

Κάθε μέρα, οι άνθρωποι ανά τον κόσμο βασίζονται στα προϊόντα μας ώστε να μπορέσουν να ζήσουν όχι μόνο περισσότερο αλλά και καλύτερα. Γι' αυτόν τον λόγο, δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά με τρόπο σωστό, μακροπρόθεσμα και προς όφελος των πολλών ανθρώπων τους οποίους υπηρετούμε.

Οι προσπάθειες που καταβάλλουμε ως προς την εταιρική ευθύνη εστιάζονται σε τρεις προτεραιότητες οι οποίες ωφελούν τις κοινότητες και την επιχείρησή μας και ανταποκρίνονται με βέλτιστο τρόπο στην επιστημονική μας εμπειρία, την επιχειρηματική μας οξύνοια και στους μοναδικούς πόρους μας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Παροχή προϊόντων άριστης ποιότητας

Οι άνθρωποι ανά τον κόσμο βασίζονται στα προϊόντα και στην εταιρεία μας προκειμένου να έχουν μια πιο υγιή ζωή. Αυτός είναι ο θεμελιώδης στόχος μας: να παρέχουμε καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων.

Βελτιωμένη πρόσβαση

Θέλουμε τα προϊόντα που δημιουργούμε να φτάνουν στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Γι' αυτόν τον λόγο, έχουμε συνάψει συνεργασίες προκειμένου να επεκτείνουμε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας και να ξεπεράσουμε βασικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των δυνατοτήτων της υγειονομικής περίθαλψηςτου χώρου της υγείας.

Προστασία του περιβάλλοντος

Στόχος μας είναι να περιορίσουμε τον αντίκτυπο της επιχείρησής μας στο περιβάλλον σε ό,τι αφορά την προμήθεια πρώτων υλών, την παρασκευή και τη διανομή των προϊόντων μας, ακόμα και τη χρήση και την απόρριψη των προϊόντων και των υλικών συσκευασίας τους

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές

 

Η επιχείρησή μας λειτουργεί με τον σωστό τρόπο, σε βάθος χρόνου. Σε καθημερινή βάση, μέσα από δράσεις μικρής και μεγάλης εμβέλειας, διασφαλίζουμε ότι η επιχείρησή μας λειτουργεί προς όφελος όλων των ανθρώπων που υπηρετούμε.

 

Αλληλέγγυα επιχείρηση/κοινή αξία

 

Με τη διεύρυνση της αλυσίδας εφοδιασμού, τη δημιουργία προϊόντων προσαρμοσμένων στα τοπικά δεδομένα, την επέκταση της διαθεσιμότητας των προϊόντων μας και την υπέρβαση εμποδίων ως προς την περίθαλψη, εργαζόμαστε προκειμένου να καλύψουμε ανικανοποίητες κοινωνικές ανάγκες, αναπτύσσοντας παράλληλα και την επιχείρησή μας.

 

Στρατηγική φιλανθρωπία

 

Η Abbott και το ίδρυμα Abbott Fund υποστηρίζουν κοινωνικά προγράμματα που εναρμονίζονται με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και αξιοποιούν την εξειδικευμένη εμπειρία των εργαζομένων της Abbott και τα καινοτόμα προϊόντα μας.