ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ

Το κλειδί για την επιτυχή θεραπεία και την πλήρη ανάρρωση είναι συχνά η γρήγορη και ακριβής διάγνωση. Τα καθοριστικά για τη ζωή εργαλεία εξέτασης και διάγνωσης της Abbott παρέχουν γνώσεις που επιτρέπουν την ταχύτερη και εξυπνότερη λήψη αποφάσεων, ενώ αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι άνθρωποι την υγεία τους.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία μας καλύπτει όλο το φάσμα των εφαρμογών υγειονομικής περίθαλψης, παρέχοντας διαγνωστικά όργανα, εξετάσεις, λύσεις αυτοματοποίησης και πληροφορικής για νοσοκομεία, εργαστήρια αναφοράς, κέντρα αιμοδοσίας, τμήματα επειγόντων περιστατικών, ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές.

Επισκεφθείτε το www.diagnostics.abbott για περισσότερες λεπτομέρειες.

alt_text

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Οι γιατροί βασίζονται σε ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες προκειμένου να λάβουν τις βέλτιστες αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία. Τα συστήματα διαγνωστικών οργάνων και εξετάσεων της εταιρείας μας χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία, εργαστήρια και κλινικές για τον έλεγχο  και τη διάγνωση ασθενειών, καθώς και για την παρακολούθηση της γενικότερης υγείας του ατόμου. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες υγείας να εντοπίζουν και να θεραπεύουν τις ασθένειες νωρίτερα.

Επισκεφθείτε το www.corelaboratory.abbott για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΜΟΡΙΑΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η μοριακή επιστήμη μεταμορφώνει τη διάγνωση και τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, όπως ορισμένων λοιμωδών νόσων και μορφών καρκίνου. Τα συστήματα μοριακών διαγνωστικών της Abbott αναλύουν το DNA και το RNA σε μοριακό επίπεδο και καθοδηγούν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία, παρέχοντας ακριβέστερες κλινικές εξετάσεις ή εντοπίζοντας εξαιρετικά στοχευμένες θεραπείες, οι οποίες έχουν τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Επισκεφθείτε το www.molecular.abbott για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

alt

ΣΗΜΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ

Η ανάγκη για γρήγορα, ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα εξετάσεων είναι ζωτικής σημασίας σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, μονάδες εντατικής θεραπείας και σε άλλες περιπτώσεις όπου η λήψη αποφάσεων θεραπείας πρέπει να είναι άμεση. Οι φορητοί αναλυτές αίματος της Abbott παρέχουν εργαστηριακής ποιότητας αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο και δίπλα στον ασθενή, επιταχύνοντας τη λήψη αποφάσεων και διασφαλίζοντας την παροχή της κατάλληλης φροντίδας όπου και όποτε απαιτείται.

Επισκεφθείτε το www.globalpointofcare.abbott για περισσότερες λεπτομέρειες.