ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ημερομηνία Ισχύος: 25/05/2018

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Πολιτική Προστασίας») εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Abbott Laboratories, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων της (συλλογικά αναφερόμενων ως «Abbott»), σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που εσείς παρέχετε σε ιστοσελίδες που ελέγχονται από την Abbott και παρέχουν σύνδεση (link) με την παρούσα Πολιτική Προστασίας (συλλογικά αναφερόμενων ως «Ιστοσελίδα(-ες) της Abbott»). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας περιγράφει επίσης τη συλλογή συγκεκριμένου τύπου πληροφοριών στις Ιστοσελίδες της Abbott.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας δεν εφαρμόζεται σε προσωπικά δεδομένα που παρέχονται εκτός διαδικτύου, ή σε ιστοσελίδες της Abbott που δεν συνδέονται με την παρούσα Πολιτική Προστασίας, ή σε ιστοσελίδες τρίτων με τις οποίες συνδέονται οι Ιστοσελίδες της Abbott. Η χρήση των Ιστοσελίδων της Abbott που συνδέονται με την παρούσα Πολιτική Προστασίας υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας και στους Όρους Χρήσης.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας πριν χρησιμοποιήσετε τις Ιστοσελίδες της Abbott ή πριν μας χορηγήσετε προσωπικά σας δεδομένα.

Πως οριζει η παρουσα πολιτικη προστασιασ τα «προσωπικα δεδομενα»;

 • Προσωπικά δεδομένα» νοούνται τα δεδομένα που σας προσδιορίζουν, ή που εύλογα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό σας, και τα οποία υποβάλλονται ή/και συλλέγονται από τις Ιστοσελίδες της Abbott και τηρούνται από την Abbott σε προσβάσιμη μορφή. Για παράδειγμα, προσωπικά δεδομένα αποτελούν το όνομά σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ABBOTT ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;

 • Προσωπικά Δεδομένα που εσείς υποβάλλετε: Η Abbott συλλέγει προσωπικά δεδομένα που εσείς εισάγετε σε σχετικά πεδία δεδομένων των Ιστοσελίδων της Abbott. Για παράδειγμα μπορείτε να υποβάλλετε το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή/και άλλα δεδομένα, προκειμένου να λάβετε πληροφορίες για διάφορα θέματα, να εγγραφείτε σε προγράμματα της Abbott, να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Abbott, ή να απαντήσετε σε έρευνες της Abbott. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα πρέπει να παρέχετε στην Abbott δεδομένα τα οποία δεν ζητούνται ειδικά.
 • Παθητική Συλλογή Άλλων Τεχνικών Δεδομένων και Δεδομένων Διαδικτύου:Οι Ιστοσελίδες της Abbott ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στις Ιστοσελίδες της Abbott, χωρίς εσείς να προβαίνετε σε κάποια ενέργεια για την υποβολή των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησής σας, το λειτουργικό σας σύστημα, την διεύθυνσή σας IP (Internet Protocol), τις διευθύνσεις URL των ιστοτόπων που επισκεφθήκατε πριν και μετά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα της Abbott, την διαδικτυακή αναζήτηση που σας οδήγησε στην Ιστοσελίδα της Abbott, ιστοσελίδες και διαφημίσεις που είδατε και συνδέσεις που επιλέξατε στο εσωτερικό της Ιστοσελίδας της Abbott. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών, όπως τα cookies, τα Internet Tags και τα webbeacons. Επίσης, το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο μεταδίδει αυτόματα στις Ιστοσελίδες της Abbott μερικές από αυτές τις πληροφορίες, όπως η διεύθυνση URL της ιστοσελίδας που μόλις επισκεφθήκατε, και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης με το οποίο λειτουργεί ο υπολογιστής σας.

ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ABBOTT "ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ" ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 • Με τη συγκατάθεση σας και μόνο, η Abbott συλλέγει, μέσω κάποιων Ιστοσελίδων της Abbott, προσωπικά δεδομένα, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «ευαίσθητα», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως δεδομένα σχετικά με την υγεία. Η Abbott έχει λάβει και θα συνεχίσει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία για την νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Με την παροχή σε εμάς ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δίνετε τη συγκατάθεσή σας στην Abbott για τη συλλογή, διαβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία τους.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ABBOTT ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ μου ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 • Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην Abbott είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που έχετε συνάψει με την Abbott, προκειμένου να σας παρέχουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που έχετε ζητήσει ή για λόγους συμμόρφωσης με τους τοπικούς νόμους της ΕΕ, όπως είναι οι νόμοι που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων ή ιατρικών συσκευών. Σε περίπτωση που δεν μας παρέχετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, η Abbott δεν θα μπορέσει να σας παράσχει το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε ζητήσει.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ABBOTT ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΕΙΧΑ;

 • Η Abbott θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα που εσείς παρέχετε μέσω των Ιστοσελίδων της Abbott, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις σας και να σας παρέχει αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
 • Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους πρόσφορους επαγγελματικούς σκοπούς, όπως, για να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με προϊόντα ή υπηρεσίες της Abbott, για να συμμετέχετε σε έρευνες σχετικά με προϊόντα μας, ή για να σας ειδοποιούμε για ειδικές προσφορές.

ΘΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙ Η ABBOTT ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΕΙΧΑ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ABBOTT, ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 • Η Abbott ενδέχεται να συσχετίσει τα προσωπικά δεδομένα που ένας πελάτης παρείχε σε μία Ιστοσελίδα της Abbott, με τα προσωπικά δεδομένα που ο ίδιος πελάτης παρείχε σε μία άλλη Ιστοσελίδα της Abbott.
 • Η Abbott ενδέχεται να συσχετίσει προσωπικά δεδομένα που της παρείχατε στο διαδίκτυο με δεδομένα που διατηρεί εκτός διαδικτύου.
 • Η Abbott ενδέχεται να συσχετίσει προσωπικά δεδομένα που της παρείχατε εσείς απευθείας, με δεδομένα που της παρείχαν τρίτοι. Ο ως άνω συσχετισμός και διασύνδεση γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προστασίας

προσωπικών δεδομένων.

 • Χρησιμοποιούμε τα συγκεντρωτικά αυτά στοιχεία προκειμένου να μας βοηθήσουν στην καλύτερη σχεδίαση των Ιστοσελίδων και των προϊόντων της Abbott, στην επικοινωνία μας μαζί σας, στην αύξηση των ερευνητικών και προωθητικών δραστηριοτήτων μας και στην διευκόλυνση άλλων επιχειρηματικών λειτουργιών.

ΤΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΧΩ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ Η ABBOTT ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ;

 • Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να περιορίσετε την ποσότητα και το είδος των προσωπικών δεδομένων που η Abbott λαμβάνει σχετικά με εσάς, επιλέγοντας να μην εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα σε φόρμες ή πεδία δεδομένων στις Ιστοσελίδες της Abbott. Μερικές από τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες μπορούν να σας παρασχεθούν μόνο εάν μας παράσχετε τα αντίστοιχα προσωπικά σας δεδομένα. Άλλα τμήματα των Ιστοσελίδων της Abbott ενδέχεται να σας ρωτήσουν εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην λίστα επαφών μας για προσφορές, προωθητικό υλικό και επιπρόσθετες υπηρεσίες που ίσως σας ενδιαφέρουν.

ΘΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ Η ΑΒΒΟΤΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ;

 • Η Abbott δεν πωλεί ή εκχωρεί προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε περίπτωση μεταβίβασης γραμμής προϊόντος ή κλάδου ή στο πλαίσιο ενός προγράμματος συμπροώθησης, εφ’όσον τούτο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και υπό τους όρους αυτής.
 • Η Abbott ενδέχεται να κοινοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με τους οποίους η Abbott συμπροωθεί ένα προϊόν ή μία υπηρεσία ή διεξάγει μαζί τους ένα πρόγραμμα ή μία δραστηριότητα. Πρακτική της Abbott είναι, εάν κάνετε εγγραφή για ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με άλλη εταιρεία, να σας ενημερώσει ότι ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • H Abbott μπορεί επίσης να μοιράζεται προσωπικά σας δεδομένα με προμηθευτές, με τους οποίους η Abbott έχει συμβληθεί για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Εάν η Abbott παρέχει προσωπικά σας δεδομένα σε προμηθευτές που την συνδράμουν στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, πρακτική της Abbott είναι να απαιτεί από τους προμηθευτές να διατηρήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά, και να τα χρησιμοποιούν μόνο για δραστηριότητες της Abbott.
 • Η Abbott ενδέχεται να κοινοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, σε περίπτωση μεταβίβασης γραμμής προϊόντος ή κλάδου, έτσι ώστε ο αγοραστής να συνεχίσει να σας παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες.
 • Η Abbott διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να απαντήσει σε νόμιμα αιτήματα παροχής πληροφοριών δημοσίων αρχών, ή όταν απαιτείται από το νόμο.

ΠΟΙΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ABBOTT ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 • Ένας περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων της Abbott μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας σχετικά με τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και με το πώς να χειρίζονται και διαχειρίζονται κατάλληλα, νόμιμα και με ασφάλεια, τα δεδομένα των πελατών.

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ Η ABBOTT ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 • Πρακτική της Abbott είναι να προστατεύει κάθε Ιστοσελίδα της Abbott που συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου. Σας προτρέπουμε να είσαστε προσεκτικοί κατά την διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων μέσω του διαδικτύου, ειδικά δε προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία σας. Η Abbott δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Συνεπώς, όταν υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα σε Ιστοσελίδες της Abbott, θα πρέπει να σταθμίζετε τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους.
 • Επιπροσθέτως, οι Ιστοσελίδες της Abbott που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας θα προβάλλουν προειδοποίηση κάθε φορά που συνδέεστε με ιστοσελίδα, η οποία δεν ελέγχεται από την Abbott ή υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας της Abbott. Θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων των τρίτων αυτών προσώπων, πριν υποβάλλετε προσωπικά σας δεδομένα.

ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ Η ABBOTT ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ;

 • Διεθνείς Διαβιβάσεις: Η Abbott αποθηκεύει δεδομένα σε ασφαλείς διακομιστές σε διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρέχετε σε μας, ή που αποκτούμε ως αποτέλεσμα της χρήσης των Ιστοσελίδων της Abbott, μπορεί να διαβιβαστούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») σε τρίτες χώρες οι οποίες δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που απαιτείται από την Ε.Ε. Για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων θα προβούμε σε τέτοιες διαβιβάσεις μόνο βάσει (i) απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που το επιτρέπει ή (ii) Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. Σημειωτέρον ότι η Abbott έχει συνάψει συμφωνίες διαβίβασης δεδομένων με βάση τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της Ε.Ε για τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΕΟΧ σε τρίτες χώρες συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να σας επιτραπεί η πρόσβαση ή για να λάβετε αντίραφο των Τυποποιημένων Συμβατικών ρητρών της Ε.Ε. που χρησιμοποιούμε για την εξαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΕΟΧ, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την Ε.Ε (για στοιχεία βλ. παρακάτω).
 • Με τη χρήση και συμμετοχή σε οποιεσδήποτε Ιστοσελίδες της Abbott, ή με την παροχή σε εμάς δεδομένων σας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για αυτή τη συλλογή, διαβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων και σε αυτές τις χώρες.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται για την παροχή προς εσάς (i) της υπηρεσίας ή του προϊόντος της Abbott που έχετε ζητήσει και/ή (ii) της πρόσβασης στους διαδικτυακούς τόπους και τις υπηρεσίες μας. Εναλλακτικά τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται για να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τις ανησυχίες σας ή σύμφωνα με οποιοεσδήποτε νομικές απαιτήσεις, συμπειρλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με ένα συμβόλαιο ή την ασφάλεια προϊόντος ή ιατρικής συσκευής. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία φροντίδας πελατών ή το γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την Ε.Ε χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχείων.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η ABBOTT ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ;

 • H Abbott δεν συλλέγει ούτε χρησιμοποιεί εν γνώσει της, στις Ιστοσελίδες της Abbott, προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (ανήλικοι νοούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους). Δεν επιτρέπουμε εν γνώσει μας σε ανηλίκους να παραγγέλνουν προϊόντα μας, να επικοινωνούν με εμάς ή να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας.
 • Εάν είσαστε γονέας και περιήλθε στην αντίληψη σας ότι το παιδί σας μας παρείχε πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα συνεργαστούμε μαζί σας για την επίλυση του ζητήματος αυτού.

ΠΟΙΑ είναι ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 • Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στα δικαιώματά σας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 • Το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής τυχόν λανθασμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Abbott σχετικά με εσάς. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη σχετική επιθυμία σας, επικοινωνώντας μαζί μας με έναν από τους κατωτέρω αναφερόμενους τρόπους. Για λόγους αρχείου, θα διατηρήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλατε σε σχέση με κάποια εμπορική συναλλαγή
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η Abbott σχετικά με εσάς
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για νόμιμους λόγους
 • Το δικαίωμα της μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που αποσκοπεί στην αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών σχετικά με εσάς, όπως αναλύσεις με βάση τη συμεπριφορά. Αν αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται «cookies» για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξετε στα σχετικά πεδία
 • Σε περίπτωση που έχετε παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας ή στο πλαίσιο μιας σύμβασης, το δικαίωμα στη φορητότητα αυτών των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να τα επιστρέψουμεσε εσάς ή αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό για μας, να τα διαβιβάσουμε σε άλλη εταιρεία.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εθνική εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας προς την Abbott για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς να ζημειωθείτε, σε περίπτωση που έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας στην Abbott για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ABBOTT ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ "COOKIES" ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ;

 • To "cookie" είναι ένα αρχείο, που ο διακομιστής μας μπορεί να στείλει στον υπολογιστή σας, όταν εισέλθετε σε μία Ιστοσελίδα της Abbott. Αυτό το αρχείο αποθηκεύεται στη συνέχεια στον υπολογιστή σας. Αφού έχετε εισάγει προσωπικά δεδομένα σε μια φόρμα ή σε ένα πεδίο δεδομένων σε ιστοσελίδα της Abbott, η  Abbott μπορεί να χρησιμοποιεί cookies και ορισμένες άλλες τεχνολογίες, για να   

επιτρέψει σε αυτόν τον ιστότοπο να «θυμάται» τις προσωπικές σας προτιμήσεις, όπως τμήματα του ιστοτόπου που επισκέπτεστε συχνά και, αν το επιλέξετε, το όνομα χρήστη σας.

 • Οι τεχνολογίες παθητικής συλλογής πληροφοριών μπορούν να διευκολύνουν τη χρήση των Ιστοσελίδων της Abbott, επιτρέποντας στην Abbott να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες, προσαρμόζοντας τις ιστοσελίδες στις προτιμήσεις του καταναλωτή, συγκεντρώνοντας στατιστικά στοιχεία, αναλύοντας τάσεις και γενικότερα να διαχειρίζεται και να βελτιώνει τις Ιστοσελίδες της Abbott. Ορισμένες λειτουργίες των Ιστοσελίδων της Abbott ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες χωρίς τη χρήση τεχνολογιών παθητικής συλλογής πληροφοριών.
 • Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

ΤΙ ΤΥΠΟΥΣ COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ABBOTT;

 • Οι Ιστοσελίδες της Abbott χρησιμοποιούν "session" cookies. Τα session cookies είναι προσωρινά bit πληροφοριών που διαγράφονται, μόλις κλείσετε το παράθυρο του browser σας, ή απενεργοποιήσετε αλλιώς τον υπολογιστή σας. Τα session cookies χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, προκειμένου να βελτιωθεί η πλοήγηση στις ιστοσελίδες μας, να αποκλειστεί η παροχή πληροφοριών από επισκέπτες όταν αυτό δεν επιτρέπεται (η τοποθεσία «θυμάται» προηγούμενες καταχωρήσεις ηλικίας ή χώρας προέλευσης που ήταν εκτός των καθορισμένων παραμέτρων και παρεμποδίζει μεταγενέστερες αλλαγές) και να συλλέγουν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία.
 • Οι Ιστοσελίδες της Abbott ενδέχεται να χρησιμοποιούν "persistent" cookies. Τα persistent cookies είναι πιο μόνιμα bit πληροφοριών, που τοποθετούνται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και παραμένουν εκεί, εκτός και εάν τα διαγράψετε. Τα persistent cookies αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή σας για διάφορους σκοπούς, όπως για να ανακτηθούν ορισμένες πληροφορίες που έχετε χορηγήσει στο παρελθόν (π.χ., κωδικούς πρόσβασης), για να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός των περιοχών του ιστοτόπου που οι επισκέπτες βρίσκουν πιο χρήσιμες, και η διαρκής προσαρμογή της ιστοσελίδας με βάση τις προτιμήσεις σας. Τα persistent cookies που τοποθετούνται από αυτή την ιστοσελίδα στον υπολογιστή σας, μπορεί να περιέχουν προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες, αλλά μόνο εάν έχετε εγγραφεί ή με άλλο τρόπο συναινέσει στη διατήρηση προσωπικά ταυτοποιήσιμων πληροφοριών που έχετε χορηγήσει μέσω του ιστοτόπου. Σε διαφορετική περίπτωση ο διακομιστής της ιστοσελίδας μας γνωρίζει μόνο ότι ένας, μη δυνάμενος να ταυτοποιηθεί, επισκέπτης με τα δικά σας cookies σας έχει επιστρέψει στον ιστότοπο.
 • Οι Ιστοσελίδες της Abbott ενδέχεται να χρησιμοποιούν "web beacons" (που είναι επίσης γνωστά και ως internet tags, single pixel GIFs, clear GIF και invisible GIFs). To web beacon είναι ένα μικρό γραφικό σε μια ιστοσελίδα, ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που χρησιμοποιείται για να εντοπίσει σελίδες που έχετε δει, ή μηνύματα που έχετε ανοίξει. Τα web beacons αναφέρουν στο διακομιστή του ιστότοπου πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP και το πρόγραμμα περιήγησης που σχετίζονται με τον τύπο του υπολογιστή του επισκέπτη. Τα web beacons μπορεί να βρίσκονται σε ηλεκτρονικές διαφημίσεις που φέρνουν χρήστες στον ιστότοπο μας και σε διαφορετικές σελίδες του ιστότοπού μας. Τα web beacons μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές μια σελίδα ανοίγει και ποιες πληροφορίες αναζητήθηκαν.

ΤΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ABBOTT των COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ;

 • Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χρήσης cookies και άλλων συναφών τεχνολογιών στις Ιστοσελίδες της Abbott. Το πώς ακριβώς αυτές οι επιλογές θα παρουσιάζονται σε εσάς και η διαδικασία για την πραγματοποίηση τους μπορεί να διαφέρουν από ιστότοπο σε ιστότοπο.
 • Σε ορισμένους Ιστότοπους της Abbott, μπορεί να σας ζητηθεί να συναινέσετε ρητά στη χρήση cookies ή / και άλλων συναφών τεχνολογιών στον εν λόγω ιστότοπο. Τα cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα από το αν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας. Οι άλλοι τύποι cookies και συναφών τεχνολογιών θα απενεργοποιηθούν μέχρι να παράσχετε τη ρητή συγκατάθεση σας. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργικότητα του ιστότοπου μπορεί να μειωθεί έως ότου επιλέξετε να παράσχετε τη ρητή συγκατάθεση σας.
 • Σε ορισμένους Ιστότοπους της Abbott, ενδέχεται να σας τίθενται ερωτήσεις ή πεδία προτιμήσεων, που θα σας επιτρέπουν να δηλώσετε ότι δεν θέλετε ο συγκεκριμένος ιστότοπος να χρησιμοποιεί cookies, ή άλλες συναφείς τεχνολογίες που δεν είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του ιστότοπου. Εάν επιλέξετε να ασκήσετε αυτή την επιλογή, η λειτουργικότητα του ιστότοπου μπορεί κατ’ αποτέλεσμα να μειωθεί.
 • Ορισμένα προράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο σας επιτρέπουν να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies και άλλων συναφών τεχνολογιών. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στις πληροφορίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης σας για οδηγίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό (συνήθως βρίσκονται στο μενού "Βοήθεια").

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΗΝ ABBOTT;

 • Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση, την τροποποίηση, ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει ή εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από μελλοντικές επικοινωνίες από επιχείρηση της Abbott, ή από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα της Abbott, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα που έχετε επισκεφθεί. Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.abbott.com/eudpoform.html ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο eu-dpo@abbott.com.
 • Σε κάθε επικοινωνία σας με την Abbott παρακαλούμε να περιλαμβάνετε την ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σας (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση), την διεύθυνση της Ιστοσελίδας της Abbott ή το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Abbott στο/ην οποίο/α παρείχατε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. Abbott.com κλπ.) και αναλυτική επεξήγηση του αιτήματός σας.
 • Εάν επιθυμείτε να διαγραφούν, τροποποιηθούν ή διορθωθούν προσωπικά σας δεδομένα και επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παράκληση να αναφέρετε ως θέμα του e-mail σας: «Αίτημα Διαγραφής» ή «Αίτημα Τροποποίησης/Διόρθωσης», ανάλογα με την περίπτωση. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε εγκαίρως.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΑΝ Η ABBOTT ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ;

 • Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Abbott διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά περιόδους και χωρίς προειδοποίηση, την παρούσα Πολιτική Προστασίας, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τεχνολογικές εξελίξεις, νομικές ή ρυθμιστικές αλλαγές, και την ορθή επιχειρηματική πρακτική.
 • Εάν η Abbott αλλάξει τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μία αναθεωρημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας θα ενσωματώσει αυτές τις αλλαγές, και θα σας ενημερώσουμε για τις εν λόγω αλλαγές αναθεωρώντας την ημερομηνία ισχύος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας.