ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Μάθετε για τις προσδοκίες μας, τα προϊόντα/υπηρεσίες που προμηθευόμαστε και περαιτέρω προϋποθέσεις για τους προμηθευτές μας.

ΠΟΙΚΙΛΟ ΦΑΣΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να διασφαλίσουμε δίκαιες ευκαιρίες σε μικρές επιχειρήσεις μειονοτήτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Η ασφάλεια και αξιοπιστία των προϊόντων αποτελούν ζωτικό στοιχείο της δέσμευσής μας για βελτίωση της ανθρώπινης υγείας

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Οι προμηθευτές της Abbott πρέπει να διαβάσουν και να αποδεχθούν τις οδηγίες μας (Αγγλικά), οι οποίες περιγράφουν τις προσδοκίες μας ως προς τα ακόλουθα:

 • Δεοντολογική συμπεριφορά
 • Επιχειρηματική ακεραιότητα και θεμιτός ανταγωνισμός
 • Προστασία απορρήτου
 • Εργασιακά δικαιώματα και προστασία εργαζομένων
 • Ορθή μεταχείριση των ζώων
 • Περιβαλλοντική διαχείριση
 • Πρακτικές υγείας και ασφάλειας

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μέρος της αποστολής μας είναι να είμαστε μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία κατά την αξιολόγηση νέων και υφιστάμενων προμηθευτών. Αξιολογούμε την ικανότητά τους στην παροχή ασφαλών συνθηκών εργασίας και αντιμετωπίζουμε με σεβασμό τους ανεξάρτητους εργολήπτες, ενώ παράλληλα διατηρούμε τον κώδικα δεοντολογίας, εφαρμόζουμε παραγωγικές διαδικασίες με σεβασμό προς το περιβάλλον και διαθέτουμε άριστα συστήματα διαχείρισης.

Επιπλέον, η Abbott συνεργάζεται μόνο με προμηθευτές που δεν εμπλέκονται σε κυκλώματα παράνομης διακίνησης ανθρώπων και δουλεμπορίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης προμηθευτών, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις, στην δημοσιοποίησή μας για τη Νομοθετική πράξη περί διαφάνειας στην εφοδιαστική αλυσίδα της Καλιφόρνια, ή επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση AbbottSupplierSocialResponsibilityProgram@abbott.com.

 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ

Οι υποψήφιοι προμηθευτές (εκτός μειονοτήτων) μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία της εταιρείας τους στη διεύθυνση supplier@abbott.com. Αναφέρετε τον επιχειρηματικό σας τομέα στο πεδίο του θέματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προμηθεύτριες εταιρείες ιδιοκτησίας μειονοτήτων: κάντε κλικ εδώ για το γραμματοκιβώτιο για προμηθεύτριες εταιρείες ιδιοκτησίας μειονοτήτων.

 

 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΑΣΗ

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥ

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Οι κανόνες λειτουργίας μας σχετικά με τη συνεργασία με επαγγελματίες υγείας (ΕΥ) και πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν ως οδηγός αναφοράς για τους προμηθευτές, ώστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες λειτουργίας μας για την επιχορήγηση προγραμμάτων κατά την διεκπεραίωση έργων για λογαριασμό μας. Ο αρμόδιος του τμήματος δεοντολογίας και συμμόρφωσης πρέπει να προεγκρίνει οποιαδήποτε εξαίρεση σε αυτούς τους κανόνες.

Οι κανόνες αυτοί ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013.

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Η.Π.Α.

Για εντολές αγοράς στις Η.Π.Α., οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν υλικά αγαθάκαι υπηρεσίες ισχύουν για όλες τις συναλλαγές με αγοραστή την Abbott. Εάν υφίσταται ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ της Abbott και ενός προμηθευτή, οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη συγκεκριμένη συμφωνία θα υπερισχύουν σε περίπτωση που αντικρούονται με τυχόν όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τις εντολές αγοράς. Ανατρέξτε στο έγγραφο Σημειώσεις που αφορούν τις εντολές αγοράς για προμηθευτές στις Η.Π.Α. για περισσότερες πληροφορίες.

 

 

 

ΤΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ

Το 2014 καταβάλαμε περίπου 10 δισ. δολάρια Η.Π.Α. για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από περισσότερους από 22.000 προμηθευτές ανά τον κόσμο. Τα είδη των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζουμε περιλαμβάνουν:

 • Διαφήμιση
 • Γεωργικές πρώτες ύλες
 • Τραπεζικές υπηρεσίες
 • Βιολογικά προϊόντα
 • Επενδυτικά αγαθά
 • Χημικά προϊόντα
 • Εμπορικές υπηρεσίες
 • Συνεδριάσεις/εκδηλώσεις
 • Εκτύπωση
 • Υπολογιστές/αναλώσιμα υπολογιστών
 • Κατασκευές
 • Αναλώσιμα
 • Ηλεκτρονικό εξοπλισμό
 • Ενέργεια/υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
 • Υπηρεσίες μηχανικής
 • Οχήματα/επισκευές εταιρικού στόλου
 • Υπηρεσίες εστίασης
 • Καύσιμα/λιπαντικά
 • Γυάλινα δοχεία
 • Υπηρεσίες επαγγελματιών υγείας (ΕΥ)
 • Οργανισμός υγειονομικής περίθαλψης (ΠΟΥ)
 • Χυτά εξαρτήματα
 • Υπηρεσίες IT/τηλεπικοινωνίας
 • Υπηρεσίες καθαριότητας/καθαριστηρίου
 • Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων/πλακόστρωση/ασφαλτόστρωση
 • Νομικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης/μεταφορών
 • Μηχανικά επεξεργασμένα εξαρτήματα
 • Έρευνα αγοράς
 • Μεταλλικές κατασκευές
 • Υπηρεσίες συντήρησης, επισκευών και τεχνικού ελέγχου (MRO)
 • Βελόνες/σωληνίσκοι
 • Είδη και υπηρεσίες γραφείου
 • Είδη συσκευασίας/αναλώσιμα/ετικέτες
 • Υπηρεσίες απεντόμωσης/αποκομιδής απορριμμάτων
 • Επαγγελματικές υπηρεσίες
  • Συμβουλευτικές
  • Οικονομικές
  • HR
  • PR
  • Εκπαίδευσης
 • Εξοπλισμός ασφάλειας
 • Διαβαθμισμένα φάρμακα/αλκοόλες SDA
 • Κατασκευαστικές υπηρεσίες τρίτων
 • Μεταφορά και διανομή
 • Συντήρηση οχημάτων