ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΜΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΜΑΣ

Οι εκθέσεις επικεντρώνονται στον πιο ουσιώδη αντίκτυπο και απευθύνονται σε διάφορους ενδιαφερόμενους, όπως πελάτες, ασθενείς, εργαζόμενους, κρατικούς και ρυθμιστικούς φορείς, επενδυτές, ομάδες ειδικών συμφερόντων, μη κυβερνητικές οργανώσεις και παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης

Επιδιώκουμε τη διαφάνεια παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα πρότυπα που διέπουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις μας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για τις Η.Π.Α. για περισσότερες πληροφορίες.