ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΜΕ

Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπροσώπους της Abbott κατά τόπους ή ανά τον κόσμο.