ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα της παγκόσμιας υγείας, στόχος μας είναι να δημιουργούμε προϊόντα που διατηρούν και βελτιώνουν τη ζωή. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου επικεντρωνόμαστε στο να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και αποδίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΘΕΤΟΥΜΕ ΥΨΗΛΟΤΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έχουν εφαρμόσει νέους νόμους και κανονισμούς για τον έλεγχο της χρήσης ορισμένων χημικών ουσιών στα κατασκευαστικά προϊόντα. Στους νόμους αυτούς περιλαμβάνονται:

Ο Κανονισμός για την καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)
Η Οδηγία περιορισμού χρήσης επικίνδυνων υλικών (RoHS)
Η σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους

Ζητούμε από τους προμηθευτές μας να συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο απαγορευμένων ουσιών, στο οποίο να αναγράφονται στοιχεία που αφορούν τη χημική σύνθεση όλων των ειδών που παρέχονται στην Abbott. Σε περιπτώσεις όπου δεν διατίθενται επί του παρόντος ολοκληρωμένες πληροφορίες, στο ερωτηματολόγιο πρέπει να αναγράφονται στοιχεία που αφορούν τη σύνθεση των χημικών ουσιών που αναγνωρίζονται στους παραπάνω κανονισμούς.

Για ερωτήσεις σχετικά με τις απαγορευμένες ουσίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση Abbott.REACH@abbott.com. Το γραμματοκιβώτιό μας παρακολουθείται καθημερινά για τυχόν ερωτήματα από πελάτες και προμηθευτές.