ABBOTT FUND ABBOTT FUND ABBOTT FUND ABBOTT FUND
ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Θεωρούμε τη φιλανθρωπία ως μια ισχυρή πηγή προώθησης κοινωνικών καινοτομιών που συμβάλλουν σε πιο ανθεκτικές και πιο υγιείς κοινότητες. Μας δίνει την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε νέες ιδέες, να δημιουργήσουμε νέες λύσεις, να αναπτύξουμε τη νέα γενιά ηγετών, να ενισχύσουμε τις πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις και να οικοδομήσουμε συνεργασίες για την επίλυση περίπλοκων, παγκόσμιων προβλημάτων. Εφαρμόζουμε τρεις αρχές, οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι θεμελιώδεις για τη φιλεύσπλαχνη και αποτελεσματική φιλανθρωπία:

  • Γνώμονας είναι η κοινότητα

   Οι λύσεις για τις κοινότητες πρέπει να αποτελούν συλλογική προσπάθεια σε συνεργασία με τους ανθρώπους που θέλουμε να στηρίξουμε, οι οποίοι τελικά να έχουν και τον έλεγχό τους
  • Έχει θετικό αντίκτυπο

   Η μέτρηση και η αξιολόγηση του αντίκτυπού μας είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μας επιτρέπει να μαθαίνουμε συνεχώς και να λαμβάνουμε κρίσιμες αποφάσεις
  • Είναι βιώσιμη

   Αντιλαμβανόμαστε ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία των προγραμμάτων εξαρτάται από την αυτάρκεια, χωρίς τη στήριξη των χορηγών
ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Abbott Fund ιδρύθηκε από την Abbott το 1951 ως φιλανθρωπικό ίδρυμα. Επενδύουμε σε καινοτόμες ιδέες που επεκτείνουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ενδυναμώνουμε τις κοινότητες όπου ζούμε και δραστηριοποιούμαστε και προωθούμε την επιστημονική και ιατρική εκπαίδευση. Σε συνεργασία με τρίτους, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μόνιμο αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων και να ενθαρρύνουμε και άλλους να αναλάβουν θετική δράση.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
fs ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Βρίσκουμε λύσεις που απομακρύνουν τα εμπόδια στην υγιεινή ζωή
dg ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ενισχύουμε τις κοινότητες όπου ζούμε και δραστηριοποιούμαστε
alt ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δίνουμε έμπνευση στις επόμενες γενιές επιστημόνων και μηχανικών
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Abbott Fund αυτή τη στιγμή δεν δέχεται αυτόκλητες αιτήσεις για επιχορηγήσεις.

true
accessibility

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ABBOTT ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Λάβετε υπόψη ότι η διαδικτυακή τοποθεσία που έχετε ζητήσει προορίζεται για τους κατοίκους μιας συγκεκριμένης χώρας ή χωρών, όπως επισημαίνεται στην εν λόγω τοποθεσία. Ως αποτέλεσμα, η τοποθεσία μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με φαρμακευτικά, ιατροτεχνολογικά και άλλα προϊόντα ή χρήσεις των προϊόντων αυτών που δεν είναι εγκεκριμένα σε άλλες χώρες ή περιοχές.

Η τοποθεσία που ζητήσατε μπορεί ενδεχομένως να μην είναι βελτιστοποιημένη για το συγκεκριμένο μέγεθος της οθόνης που διαθέτετε.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ;

accessibility

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ABBOTT ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Οι σύνδεσμοι που σας μεταφέρουν εκτός των διεθνών ιστότοπων της Abbott δεν ελέγχονται από την Abbott, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή για τους συνδέσμους που περιέχονται σε αυτές. Η Abbott παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για την εξυπηρέτησή σας και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του περιεχομένου της σχετικής τοποθεσίας από την Abbott.

Η τοποθεσία που ζητήσατε μπορεί ενδεχομένως να μην είναι βελτιστοποιημένη για το μέγεθος της οθόνης που διαθέτετε.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ;