ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

SOCIAL IMPACT
SOCIAL IMPACT
SOCIAL IMPACT
white curve

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

Ως ηγέτης του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης, έχουμε εγγενώς θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα. Εφαρμόζουμε στην πράξη τις μοναδικές μας ικανότητες για να εντοπίζουμε και να επενδύουμε σε επαναστατικές καινοτομίες, να σχεδιάζουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα για να καλύψουμε αναδυόμενες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης και να βρίσκουμε μετρήσιμους τρόπους ώστε να αντιμετωπίζουμε κοινωνικές προκλήσεις μέσω της επιστημονικής και τεχνικής μας εξειδίκευσης και εμπειρίας. Όταν δίνουμε προτεραιότητα στον συστημικό τρόπο σκέψης και στη συνεργασία, μπορούμε να επεκτείνουμε την επιχείρησή μας, να βελτιώσουμε ζωές και να δημιουργήσουμε αξία σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Συνεργαζόμαστε σε διεθνή κλίμακα για να αντιμετωπίσουμε εμπόδια στην υγιεινή ζωή.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δημιουργούμε αξία τόσο για την επιχείρησή μας όσο και για τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ενισχύουμε τις κοινότητες όπου ζούμε και δραστηριοποιούμαστε.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δίνουμε έμπνευση στις επόμενες γενιές επιστημόνων και μηχανικών.

Gray curve

SOCIAL