ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Custom photo shoot in India. Darjeeling, Delhi and Jaipur. (Will Shilling/ Abbott) Custom photo shoot in India. Darjeeling, Delhi and Jaipur. (Will Shilling/ Abbott)

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η βιωσιμότητα στην Abbott εστιάζει στους τομείς όπου οι ευκαιρίες για την επιχείρησή μας διασταυρώνονται με τον θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ο στόχος μας είναι να επιτυγχάνουμε βιώσιμη ανάπτυξη, να προσφέρουμε επαναστατική τεχνολογία και να δημιουργούμε αξία σε κοινότητες όλου του κόσμου.

alt alt

Δημιουργούμε νέες, καινοτόμες λύσεις για να καλύψουμε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ παράλληλα δημιουργούμε νέα συστήματα που στηρίζουν την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

alt alt

Προωθούμε και προστατεύουμε τα υγιή περιβάλλοντα διαβίωσης ελαχιστοποιώντας το οικολογικό αποτύπωμα των εργασιών μας και προστατεύοντας τις πηγές καθαρού νερού σε όλο τον κόσμο.

alt alt

Συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας για να εφαρμόζουμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

alt alt

Προστατεύουμε την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων μας, ώστε να τους βοηθήσουμε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ

Μια πλήρης εικόνα της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής μας προόδου και απόδοσης.

ΠΑΡΕΛΘΌΝ

Δημοσιεύουμε εκθέσεις σχετικά με τον σημαντικότερο αντίκτυπο της επιχείρησής μας σε όλο τον κόσμο εδώ και πάνω από 15 χρόνια.

ΧΏΡΕΣ

Απόδοση βιωσιμότητας σε κάποιες από τις βασικές αγορές μας.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΒΒΟΤΤ