ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Australia
 • AUSTRALIA

    

 • NEW ZEALAND

    

 • CORE DIAGNOSTICS, MOLECULAR AND POINT OF CARE

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:   (61 2) 9857 1111

  Fax:   (61 2) 9857 1122

  Customer Service Phone:   1800 659 554

  Customer Service Fax:   1800 761 080

  Telephone Support:   1800 816 696

   

   

   

 • DIAGNOSTICS AND POINT OF CARE

  Ground Floor, Bldg D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington

  Auckland 1060

   

  PO Box 22-801

  Otahuhu

  Auckland 1640

   

  Phone:   (64 9) 573 6030

  Fax:   (64 9) 573 6040

  Customer Service Phone (toll-free) : 0800 656 233


  After Hours: 0800 434 246

  Facsimile: 0800 656 234 • DIABETES CARE

  666 Doncaster Road

  Doncaster, VIC 3108

   

  Phone:   (61 3) 9843 7100

  Fax:   (61 3) 9855 8020

  Customer Service Phone (toll free): 1800 801 478

  Customer Service Email: adc-cs.au@abbott.com

 •      • NUTRITION PRODUCTS

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:  (61 2) 9384 9700

  Fax:   (61 2) 9384 9800

  Customer Service Phone (toll free): 1800 225 311

  Customer Service Email: customerserviceaustralia@abbott.com


  For medical queries about Abbott nutrition products,
  please contact Medical Information on:

  Phone (toll free): 1800 225 311

  Email:   medicalinformation@abbott.com

 • NUTRITIONAL PRODUCTS

  Ground Floor, Bldg. D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington

  Auckland 1640

   

  PO Box 22-801

  Otahuhu

  Auckland 1640

   

  Phone:   (64 9) 573 6030

  Fax:   (64 9) 573 6040

  Customer Service Toll Free: 0800 737 115 • VASCULAR

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:   (61 2) 8879 2800

  Fax:   (61 2) 8879 2805

  Customer Service Phone: 1800 550 939

  Customer Service Email: acs@av.abbott.com

 • VASCULAR

  Ground Floor,

  Bldg. D,

  4 Pacific Rise,

  Mount Wellington,

  Auckland 1640

   

  Phone:  (64 9) 524 6580

  Fax:   (64 9) 524 6584 • INFORMATICS

  Level 11, 350 Collins Street

  Melbourne, VIC 3000

   

  Phone: (61 3) 9670 0678

   

   

Διεθνείς Τοποθεσίες και Επαφές
true
accessibility

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ABBOTT ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Λάβετε υπόψη ότι η διαδικτυακή τοποθεσία που έχετε ζητήσει προορίζεται για τους κατοίκους μιας συγκεκριμένης χώρας ή χωρών, όπως επισημαίνεται στην εν λόγω τοποθεσία. Ως αποτέλεσμα, η τοποθεσία μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με φαρμακευτικά, ιατροτεχνολογικά και άλλα προϊόντα ή χρήσεις των προϊόντων αυτών που δεν είναι εγκεκριμένα σε άλλες χώρες ή περιοχές.

Η τοποθεσία που ζητήσατε μπορεί ενδεχομένως να μην είναι βελτιστοποιημένη για το συγκεκριμένο μέγεθος της οθόνης που διαθέτετε.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ;

accessibility

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ABBOTT ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Οι σύνδεσμοι που σας μεταφέρουν εκτός των διεθνών ιστότοπων της Abbott δεν ελέγχονται από την Abbott, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή για τους συνδέσμους που περιέχονται σε αυτές. Η Abbott παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για την εξυπηρέτησή σας και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του περιεχομένου της σχετικής τοποθεσίας από την Abbott.

Η τοποθεσία που ζητήσατε μπορεί ενδεχομένως να μην είναι βελτιστοποιημένη για το μέγεθος της οθόνης που διαθέτετε.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ;