ΓΑΛΛΙΑ

France
 • Abbott France

  3 Place Gustave Eiffel

  94518 Rungis Cedex

  Telephone. : 01 45 60 25 00

  Facsimile : 01 45 60 04 98

 • Abbott Diagnostics (Diagnostic biologique)
  Abbott Molecular (Biologie moléculaire)
  Abbott Point of Care (Diagnostic délocalisé)

  12, rue de la Couture BP 50203

  94518 Rungis Cedex

  Service Clients:

  Telephone: 01 45 60 25 50

  Facsimile: 01 46 86 85 46

  Commandes:

  Telephone: 01 45 60 25 25

  Facsimile: 01 45 60 26 80

 • Abbott Vascular (Dispositifs cardiovasculaires interventionnels)

  3, place Gustave Eiffel – BP 60213

  94518 Rungis Cedex

  Service Clients:

  Telephone: 0820 20 43 43

  Fax : 0820 20 59 59

  Matériovigilance

  Fax : 0 820 20 49 49

 • Abbott Diabetes Care (Diabétologie)

  12 rue de la Couture BP 20235

  94528 Rungis Cedex

  Service Clients: 

  Telephone: 0 800 10 11 56

  Facsimile: 01 45 60 24 47

  Commandes:

  Telephone: 01 45 60 25 25

  Facsimile: 01 45 60 26 80

 • Abbott Products – Siège social

  42 rue Rouget de Lisle

  92150 Suresnes

  Telephone: 01 46 25 85 00

  Facsimile: 01 46 25 88 23

 • AMO France SAS

  750 av Roumanille

  06410 BIOT

  Telephone: (33) 4 93 00 11 95

  Facsimile: (33) 4 92 96 99 91

 • Abbott Healthcare SAS

  Route de Belleville

  01400 Châtillon sur Chalaronne

  Téléphone : (33) 4 74 45 54 42

  Facsimile : (33) 4 74 55 02 83

Διεθνείς Τοποθεσίες και Επαφές
true
accessibility

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ABBOTT ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Λάβετε υπόψη ότι η διαδικτυακή τοποθεσία που έχετε ζητήσει προορίζεται για τους κατοίκους μιας συγκεκριμένης χώρας ή χωρών, όπως επισημαίνεται στην εν λόγω τοποθεσία. Ως αποτέλεσμα, η τοποθεσία μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με φαρμακευτικά, ιατροτεχνολογικά και άλλα προϊόντα ή χρήσεις των προϊόντων αυτών που δεν είναι εγκεκριμένα σε άλλες χώρες ή περιοχές.

Η τοποθεσία που ζητήσατε μπορεί ενδεχομένως να μην είναι βελτιστοποιημένη για το συγκεκριμένο μέγεθος της οθόνης που διαθέτετε.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ;

accessibility

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ABBOTT ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Οι σύνδεσμοι που σας μεταφέρουν εκτός των διεθνών ιστότοπων της Abbott δεν ελέγχονται από την Abbott, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή για τους συνδέσμους που περιέχονται σε αυτές. Η Abbott παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για την εξυπηρέτησή σας και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του περιεχομένου της σχετικής τοποθεσίας από την Abbott.

Η τοποθεσία που ζητήσατε μπορεί ενδεχομένως να μην είναι βελτιστοποιημένη για το μέγεθος της οθόνης που διαθέτετε.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ;