ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΔ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΥΠΔ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τους αντιπροσώπους της Abbott σε μια συγκεκριμένη χώρα, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη σελίδα μας«Παγκόσμιες τοποθεσίες»( Worldwide Locations)  για σχετικές πληροφορίες. Εάν έχετε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση για την Abbott ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία

Μη έγκυρη διεύθυνση email

Η διεύθυνση email δεν ταιριάζει

Εισαγάγετε έγκυρο αριθμό τηλεφώνου

Εισαγάγετε έγκυρο ταχυδρομικό κώδικα

Επιλέξτε τουλάχιστον 1 αρχείο για αποστολή ή μέγ. μέγεθος 4 MB.

Απαιτείται captcha

(απαιτούμενο) Η Πολιτική Απορρήτου λείπει
Ανάλογα με τη φύση του αιτήματός σας, μπορεί να σας ζητήσουμε να προσδιορίσετε την ταυτότητά σας. Κατά περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε κατάλληλη απόδειξη, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει έγγραφα όπως:

1)      αποδεικτικό της ταυτότητας και της διεύθυνσής σας (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, λογαριασμός κοινής ωφελείας)

2)      αποδεικτικό της ταυτότητας και της διεύθυνσης του υποκειμένου των δεδομένων (εάν είναι διαφορετικό από το παραπάνω)

3)      εξουσιοδότηση από το υποκείμενο των δεδομένων για να ενεργείτε για λογαριασμό του (εάν εφαρμόζεται)

Αποδεικτικά έγγραφα της ταυτότητας (προαιρετικά): Αποδεικτικά έγγραφα της ταυτότητας:
(προαιρετικά)

Αφού διασφαλίσουμε ότι πληροίτε τα κριτήρια για τη γνωστοποίηση των δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας  σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ, και έχετε παράσχει επαρκείς πληροφορίες, θα πρέπει να λάβετε μια απάντηση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησής σας από εμάς για επεξεργασία. Παρακαλούμε προσέξτε ότι αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί έως και 60 επιπλέον ημέρες, όπου απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτημάτων. Θα ενημερώσουμε το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια παράταση εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, μαζί με τον λόγο για την καθυστέρηση.

Σε περίπτωση αιτήματος για πρόσβαση σε δεδομένα ή άσκηση των δικαιωμάτων σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παρέχετε την ταυτότητά σας με εγκεκριμένο αναγνωριστικό πριν εκπληρώσουμε το αίτημά σας για τα δεδομένα.

Συλλέγουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημα που στέλνετε μέσω αυτής της φόρμας Επικοινωνίας. Η Abbott και οι συνεργάτες της Abbott κατανοούν τη σημασία της προστασίας των πληροφοριών σας και θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας με μοναδικό σκοπό να ανταποκριθούν στο αίτημά σας. Πατήστε εδώ για να ανασκοπήσετε την Πολιτική Απορρήτου του ΥΠΔ βάσει του κανονισμού της ΕΕ. Πατώντας στο πλαίσιο παρακάτω, κατανοείτε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες σας θα διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου του ΥΠΔ βάσει του κανονισμού της ΕΕ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ:
true
accessibility

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ABBOTT ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Λάβετε υπόψη ότι η διαδικτυακή τοποθεσία που έχετε ζητήσει προορίζεται για τους κατοίκους μιας συγκεκριμένης χώρας ή χωρών, όπως επισημαίνεται στην εν λόγω τοποθεσία. Ως αποτέλεσμα, η τοποθεσία μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με φαρμακευτικά, ιατροτεχνολογικά και άλλα προϊόντα ή χρήσεις των προϊόντων αυτών που δεν είναι εγκεκριμένα σε άλλες χώρες ή περιοχές.

Η τοποθεσία που ζητήσατε μπορεί ενδεχομένως να μην είναι βελτιστοποιημένη για το συγκεκριμένο μέγεθος της οθόνης που διαθέτετε.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ;

accessibility

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ABBOTT ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Οι σύνδεσμοι που σας μεταφέρουν εκτός των διεθνών ιστότοπων της Abbott δεν ελέγχονται από την Abbott, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή για τους συνδέσμους που περιέχονται σε αυτές. Η Abbott παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για την εξυπηρέτησή σας και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του περιεχομένου της σχετικής τοποθεσίας από την Abbott.

Η τοποθεσία που ζητήσατε μπορεί ενδεχομένως να μην είναι βελτιστοποιημένη για το μέγεθος της οθόνης που διαθέτετε.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ;